VOG

Soms moet u bewijzen dat uw onderneming, of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben.
Dat doet u met de Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP).
Met de VOG RP toont u de integriteit van uw rechtspersoon aan.